Tuesday, December 15, 2009

FAIL MEJA PEMBANTU TADBIR (KESETIAUSAHAAN)

Fail Meja mengandungi maklumat-maklumat Jabatan, tugasan harian, peraturan yang digunakan, proses kerja dan carta alir bagi setiap tugas kita dan senarai tugasan harian kita. Untuk maklumat lanjut sila klik maklumat yang diperlukan di sebelah kanan anda.

ISI KANDUNGAN

1. OBJEKTIF JABATAN/BAHAGIAN

2. OBJEKTIF BAHAGIAN/UNIT

3. CARTA ORGANISASI JABATAN/PEJABAT

4. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI

5. SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN

6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

7. PROSES KERJA

8. CARTA ALIRAN KERJA

9. SENARAI SEMAK/CHECKLIST

10. SENARAI UNDANG-UNDANG /PERATURAN

11. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

12. SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN

13. NORMA KERJA

14. SENARAI TUGAS HARIAN

1 comment: