Tuesday, December 15, 2009

OBJEKTIF BAHAGIAN (PENTADBIRAN)

OBJEKTIF BAHAGIAN (PENTADBIRAN)
  • Menjadikan Jabatan Korporat sebagai pusat sumber maklumat bagi Majlis Bandaraya Shah Alam
  • Memastikan warga kerja yang kompeten dan komited dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melalui sistem kerja yang berkualiti dan proses kerja yang sistematik
  • Mewujudkan persekitaran ruang kerja yang bersih dan kondusif bagi memastikan perkhidmatan yang diberi oleh kakitangan memenuhi kepuasan pelanggan

No comments:

Post a Comment