Tuesday, December 15, 2009

OBJEKTIF JABATAN

OBJEKTIF JABATAN

 • Menjadikan Jabatan Korporat sebagai ‘Frontline’ terbaik untuk meningkatkan imej Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
 • Menjadikan Jabatan Korporat sebagai pusat sumber maklumat bagi Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA)
 • Membantu merealisasikan pembangunan insan di kalangan warga Shah Alam ke arah melahirkan insan Rabbani & masyarakat madani

FUNGSI JABATAN

 • Mengendalikan Majlis-majlis rasmi seperti perasmian, pelancaran, sambutan & jamuan
 • Hubungan media & pemantauan akhbar utama harian
 • Mempromosi aktiviti Majlis
 • Menyelaraskan permohonan penggunaan Papan Iklan Majlis & E-Board
 • Permohonan penggambaran di Taman Tasik Shah Alam
 • Menerbitkan Buletin, Laporan Tahunan dan terbitan-terbitan rasmi Majlis
 • Permohonan penggunaan Dataran Shah Alam, Dataran Kemerdekaan dan Laman Budaya Taman Tasik Shah Alam
 • Menerima kunjungan pelawat-pelawat dari dalam dan luar negara
 • Mempertingkat imej Majlis melalui pemakaian imej korporat dan menerbitkan Panduan Manual Korporat Majlis
 • Menganjurkan program pembangunan insan seperti mesra rakyat, ceramah ilmu, dan program motivasi di sekolah-sekolah
 • Urusetia kepada Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)
 • Menyelaraskan aktiviti Kelab Warga Emas, Persatuan Ibu Tunggal dan Anak Yatim
 • Penyewaan peralatan keraian seperti khemah, kerusi, meja dan lain-lain
 • Membangun dan menganjurkan program sukan
 • Menganjurkan Klinik Sukan
 • Menyalurkan bantuan sukan ke sekolah-sekolah dan persatuan
 • Menganjurkan program tahunan Karnival Datuk Bandar dan menganjurkan program tahunan 10km Run
 • Mengendalikan KOMBO dan Koir MBSA
 • Menganjurkan persembahan pentas di Laman Budaya setiap Ahad minggu kedua dan keempat
 • Membuat persembahan Orkestra 2 kali setahun

PIAGAM PELANGGAN
JABATAN KORPORAT

 • Menjawab surat-surat balasan penerimaan yang bukan diterima di kaunter dalam tempoh lima (5) hari berkerja di semua Jabatan/Bahagian
 • Menjawab segala pertanyaan berkaitan Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) & Shah Alam melalui panggilan telefon (sambungan 250 & 373) dan kaunter dalam masa 10 minit
 • Memberi maklumbalas sewaan penggunaan peralatan keraian dalam masa tujuh (7) hari berkerja daripada tarikh penerimaan surat permohonan
 • Memproses bil-bil bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari berkerja untuk serahan kepada Jabatan Kewangan tertakluk kepada dokumntasi yang lengkap
 • Mengedarkan keratan akhbar bertaraf ‘urgent’ dengan serta merta kepada Jabatan yang terbabit dan selama tujuh (7) hari untuk laporan mingguan
 • Mencetak dan mengedarkan kad jemputan bagi acara rasmi Majlis tujuh (7) hari sebelum acara
 • Menyiapkan diari dan kalendar Majlis sebelum 15 Disember setiap tahun

MATLAMAT
JABATAN KORPORAT

 • Mempertingkatkan imej Majlis sebagai sebuah PBT terbaik dan berkualiti melalui aktiviti/kempen
 • Pusat sumber maklumat bagi pihak Majlis kepada orang ramai
 • Menjadi penggerak aktiviti sosial

No comments:

Post a Comment